Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

April 2014: Afslutning af pilotprojektet om Virksomhedscentre og ressourceforløb30-04-2014

For Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemførte DISCUS i 2013 et pilotprojekt i 7 kommuner om brug af virksomhedscentre til borgere, der får bevilget et ressourceforløb – samt til borgere, der er i risiko for at skulle i ressourceforløb.
Pilotprojektet var forløber for et stort landsdækkende projekt om Virksomhedscentre generation 2, der er startet den 1. januar 2014, og hvor DISCUS varetager den overordnede projektstyring for AMS og de fire beskæftigelsesregioner.
Der er udarbejdet et afsluttende notat om pilotforsøget, der dels præsenterer data om de første 89 virksomhedspraktikker i virksomhedscentre generation 2, og dels samler op på erfaringerne med virksomhedssamarbejdet, visitationen o.a.
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk