Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

April 2014: Udvikling af strategi for virksomhedssamarbejdet for Jobcenter Hillerød30-04-2014

DISCUS har i 2013 og 2014 gennemført et projekt for Jobcenter Hillerød om udarbejdelse af en strategi til optimering af den virksomhedsrettede indsats.
Formålet med projektet har været at styrke jobcentrets virksomhedssamarbejde og bidrage til at sikre bedre match mellem ledige og virksomheder. I projektet er der gennemført en webbaseret spørgeskemaundersøgelse og en mindre interviewundersøgelse af lokale virksomheder. Virksomhederne har svaret på spørgsmål om deres forventede rekruttering, samarbejde med jobcentret om rekruttering, sygefravær samt opkvalificering og jobrotation – og om deres ønsker og forslag til forbedringer af samarbejdet med jobcentret. I alt 147 virksomheder har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, svarende til 32 % af de adspurgte virksomheder.
DISCUS præsenterer undersøgelsens resultater for jobcentrets ledelse og giver samtidig anbefalinger til udvikling af jobcentrets strategi og organisering samt foreslår nye metoder og værktøjer til optimering af den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med præsentationen drøfter jobcentrets ledelse måltal for virksomhedssamarbejdet og hvordan disse nås. DISCUS står for præsentation og for facilitering af drøftelserne i ledergruppen.
Derefter præsenterer DISCUS virksomhedsundersøgelsen for medarbejderne i Jobcentret mhp. at udvikle konkrete løsninger på udfordringer med virksomhedssamarbejdet i relation til ledelsens målsætninger.
Fremover følger jobcentret selv op på måltallene for virksomhedssamarbejdet ved løbende at udsende det webbaserede spørgeskema til udvalgte virksomheder om deres tilfredshed med samarbejdet.   

 

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk