Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Juni 2014: KVIS forsøget bidrager med ny viden om virksomhedsinddragelse i sygedagpengeindsatsen11-06-2014

DISCUS har gennemført et forsøg med Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Sygemeldte i kategori 2 – kaldet KVIS forsøget. 
KVIS blev igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2011 for at få mere viden om, hvilken indsats, der virker for nye sygedagpengemodtagere. Forsøgets 14 modelprojekter var fordelt på store, mellemstore og mindre kommuner i de fire beskæftigelsesregioner. Modelprojekterne skulle tilbyde alle deltagerne en tidlig og tværfaglig afklaring, en individuel opfølgningsplan med mål for tilbagevenden til beskæftigelse og en virksomhedsrettet indsats i form af delvis raskmelding eller virksomhedspraktik, evt. parallelt med anden indsats som fx fysisk træning eller samtaleforløb. De 14 modelprojekter blev udvalgt, så de havde forskellige delmålgrupper, samarbejdspartnere, organiseringer og indsatser mhp. at kunne sammenligne projekternes effekt og resultater - og dermed øge kvaliteten af viden fra forsøgsprogrammet.

Evalueringen af KVIS forsøget viser, at knap halvdelen af de i alt ca. 3.000 deltagere er vendt tilbage til fuld beskæftigelse, og der er signifikant positiv effekt på beskæftigelse i 8 af de 14 KVIS projekter og positiv effekt i yderligere 2 af projekterne.
Den vigtigste læring fra forsøget er, at en tidlig kontakt til den sygemeldte og ikke mindst til sygemeldtes arbejdsgiver øger mulighederne for en virksomhedsrettet indsats i form af delvis raskmelding eller virksomhedspraktik. Tidlig kontakt er med til at forebygge, at arbejdsgiveren mister tålmodigheden og opsiger den sygemeldte, og den sygemeldtes arbejdsgiver kan ofte bidrage med vigtig viden om forløbet op til sygemeldingen og til at sætte mål for tilbagevenden til arbejdspladsen.
Læringen fra KVIS forsøget kan bruges direkte i forbindelse med implementering af den nye sygedagpengereform, bl.a. i overvejelserne omkring jobcentrets organisering af indsatsen og til at klæde jobcentermedarbejderne på til at kontakte den sygemeldtes arbejdsgiver tidligt i et sygeforløb.

 

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk