Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Juli 2014: Styrkelse af civilsamfundsindsatsen for borgere erhvervet med senhjerneskade og/eller deres pårørende i Horsens Kommune01-07-2014

DISCUS varetager projektledelsen for Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, i 2014, som led i en indsats, der skal styrke genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet senhjerneskade.

Projektet er indledt med en mini-kortlægning af de eksisterende gruppetilbud til målgruppen fra både kommunen og de lokale foreningerne – samt en mini-behovsafklaring både blandt borgere, der for nylig har erhvervet en hjerneskade og blandt de pårørende.

Efterfølgende vil der i efteråret blive søgt igangsat nye aktiviteter, der involverer civilsamfundet fx i form af frivillige. 

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk