Aktiviteter

 
 
 

Lær os nærmere at kende

Vores kompetencer

Vi er specialiserede i beskæftigelse, uddannelse og sociale forhold.

Medarbejdere

Alle konsulenter har både lang erfaring og opdaterede kompetencer indenfor deres fagområder.

Viden

Vores viden bygger på 15 års opgaveløsning - vi deler den til fremadrettet inspiration. Find publikationer, web/film og oplæg.

Hvad sker netop nu

Vi udvikler løbende kurser, oplæg og rådgivningsløsninger målrettet vores kunders vilkår, udfordringer og ønsker. Se vores aktuelle tilbud.

Samarbejdet med DISCUS

For os er det afgørende at levere kvalitet fra første dag. Se hvad du kan forvente i samarbejdet med os.

 

Aktiviteter

Vi arbejder løbende med en række større og mindre initiativer, forsøg og projekter. Her finder du et udvalg af de opgaver, vi aktuelt arbejder med.

 
 

2015: Udvikling af tilbud til aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

Jobcenter Helsingør ønsker at udvikle deres tilbud til aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobcentret har bedt DISCUS stå for en proces, hvor DISCUS

  • giver inspiration og viden til jobcentret om konkrete tilbud til målgruppen i andre jobcentre
  • tilrettelægger processen, så jobcentermedarbejderne, der arbejder med målgruppen, inddrages i kvalificering af tilbuddene.
  • DISCUS tilrettelægger og faciliterer 2 workshop for jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter og mentorer, som arbejder med målgruppen. Målet er at indsamle ideer blandt medarbejderne til tilbud til målgruppen og udarbejde en skabelon til kortlægning af eksisterende tilbud.
 
 

2014-5: Opkvalificering af jobcentermedarbejdere i virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere

Hovedintentionen med sygedagpengereformen er, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet ved hjælp af en tidligere og mere virksomhedsrettet indsats. Der skal derfor afholdes kurser for de ledere og medarbejdere i jobcentrene, der arbejder med sygedagpengereformen. DISCUS udvikler og afholder kurserne i samarbejde med CRECEA.
Det konkrete mål med kurserne er at udstyre ledere, sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter med metoder og redskaber, som kan anvendes direkte i den virksomhedsrettede indsats for sygemeldte. DISCUS bidrager med aktuel viden om effekt, strategi for virksomhedssamarbejdet og kontakt til arbejdsgivere samt struktur og organisering omkring den virksomhedsrettede indsats.

 
 

2013-15 Fleksjobambassadører

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering står bag initiativet, hvor der i perioden 2013-2015 ansættes mindst to fleksjobambassadører i alle kommuner. Fleksjobambassadørerne skal bidrage til, at ledige, der har fået bevilget fleksjob, kommer i arbejde. DISCUS understøtter indsatsen ved bl.a.
at afholde halvårlige, regionale netværksmøder med faglig sparring for alle kommuner

  • at udvikle en hjemmeside med værkstøjskasse for alle fleksjobambassadører
  • at etablere et dialogforum, hvor fleksjobambassadørerne kan udveksle erfaringer og gode ideer
  • at følge op på indsatsen såvel kvantitativt (registrering af data på borgere og fleks-job) som kvalitativt (DISCUS følger 10 kommuner særligt tæt)

Se websiden www.fleks.nu, der henvender sig til både borgere og virksomheder.

 
 

2012-15: IPS-forsøget – Individuelt Planlagt Job med Støtte

DISCUS indgår et samarbejde med forskningsprogrammet INKLUSION v. forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov i Region Hovedstadens Psykiatri. Samarbejdet omfatter IPS-forsøget (Individuelt Planlagt job med Støtte), der skal undersøge effekten af en målrettet beskæftigelsesrettet indsats over for patienter, der er tilknyttet et psykiatrisk center.
DISCUS understøtter gennemførelsen af IPS i form af sparring til ledelsen, bl.a. ved udarbejdelsen af samarbejdsaftaler mellem IPS og de to kommuner, hvor forsøget gennemføres, så snitfladerne og samarbejdet mellem psykiatri og jobcentre optimeres.

Læs mere om IPS-forsøget her >> (Åbner nyt vindue)

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk