Værdigrundlag

Aktuelle opgaver

 

Lær os nærmere at kende

DISCUS indefra

Læs mere om DISCUS

Vores kompetencer

Få et indblik i, hvad vi kan, og hvorfor vi kalder os en innovativ rådgivningsvirksomhed.

Medarbejdere

Vi er specialister i beskæftigelse, uddannelse og sociale forhold. Se vores team her.

Opgaver

Måske er dét, vi hjælper andre kunder med, også interessant for jer. Se eksempler på opgaver vi aktuelt løser.

Hvad sker netop nu

Vi har udviklet kurser og rådgivning målrettet jobcentre og kommuners aktuelle behov. Se vores tilbud i foråret 2015.

 

Værdigrundlag

Vores mission, vision, afsæt og værdier er rammerne for vores handlinger i det daglige. De er et løfte til vores kunder og til omverdenen om den tilgang og adfærd, som vi udviser.

Mission

DISCUS vil levere opgaveløsninger af værdi for vores kunder og samarbejdspartnere.
DISCUS vil være en arbejdsplads i bevægelse, i forhold til hvad der kan tænkes og vides, og hvordan der kan handles.

Vision 

En række faktorer trækker os, de menneskelige ressourcer, ud af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Vi arbejder for at skabe den modsatte bevægelse så flest muligt inkluderes.   Det giver både samfundsmæssig sammenhængskraft og den største trivsel og det rigeste liv for den enkelte, når flest muligt deltager i disse betydningsbærende sociale rum.

De menneskelige ressourcer er de vigtigste ressourcer på arbejdsmarkedet i dag; derfor er udvikling af individuelle kompetencer og af produktive virksomhedskulturer til gavn - både for den enkelte, for virksomheden og for samfundet som helhed. Et arbejdsliv består af mange facetter og faser. Vi arbejder med at skabe veje til uddannelse og beskæftigelse, og med at udvikle virksomhedskulturer og initiativer på arbejdspladserne. Målet er at sikre, at medarbejdernes kompetencer er tidssvarende og anvendelige på arbejdsmarkedet.

Afsæt

Alle vores opgaveløsninger tager afsæt i en opfattelse af, at individer, grupper, aktører og systemer gensidigt påvirker hinanden gennem handlinger, og at det er i dette samspil, at langt de fleste løsninger findes på tidens spørgsmål og udfordringer.

Værdier

Ordentlige: Vi er ansvarlige i vores opgaveløsning og vægter etik og ordentlighed højt. Overordnet arbejder DISCUS altid i overensstemmelse med ånd og bogstav i den danske lovgivning og under hensyntagen til kunders og samarbejdspartneres interesser, herunder beskyttelse af fortrolige oplysninger, orientering om eventuelle risici eller interessekonflikter.

Dygtige og innovative: Vores forretning bygger på høj faglighed og kvalitet. Vi er i bevægelse i forhold til hvad der kan tænkes og vides, og hvordan der kan handles.

Samarbejdsorienterede: DISCUS opfatter først og fremmest kunder som samarbejdspartnere. Indlevelse i kundernes situation er et af de væsentligste varemærker for DISCUS og er et afgørende element i den løbende kvalitetssikring af løsningen af hver enkelt opgave. Omsat til praksis betyder det, at der altid planlægges i et tæt samarbejde og størst mulig åbenhed mellem kunden og DISCUS undervejs i processen.

 

   
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk