Lær os nærmere at kende

Vores kompetencer

Læs om vores andre fagområder og arbejdsfelter.

Medarbejdere

Find kontaktdata på medarbejdere i DISCUS.

Hvad sker netop nu

Følg med i aktuelle opgaver og begivenheder i DISCUS og se vores tilbud i foråret 2015.

Viden

Find DISCUS publikationer, web/film og oplæg.

Samarbejdet med DISCUS

Vores mål er at skabe løsninger på tidens udfordringer indenfor beskæftigelse og uddannelse.

 

Sparring og inspiration

DISCUS deltager i udvikling af initiativer og indsatser inden for beskæftigelsesområdet og en række tilgrænsende områder som fx uddannelses-, sundheds- og det sociale område. Vi har erfaring fra initiativer, der involverer flere niveauer og målgrupper og fungerer ofte som tovholder og facilitator i processen. Vores ydelse er ofte en vekselvirkning mellem indlevelse og forståelse i den givne situation og analytisk distance, hvor vi inddrager vores erfaringer på området.
Vores sparring og inspiration kan både være selvstændige opgaver og et delelement i en større sammenhæng.

DISCUS tilbyder sparring og inspiration inden for en række områder, bl.a.

  • inspirationsoplæg indenfor – 2-3 stikord.
  • facilitering af ideudvikling på workshops og fremtidsværksteder
  • udviklingsprocesser og projektudvikling i forbindelse med ansøgning om projektmidler.
  • justering af processer eller metoder mhp. forbedring af indsatsen. 
  • udvikling af indsatser og tværgående samarbejde.
  • forankring af nye metoder og arbejdsgange

Eksempler på opgaver

   
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk